امتیاز : 2.6
تعداد کل رای دهندگان : 2

ماشینها و انواع مکانیزمها


مقایسه

مزایا:

  • کاهش لغی شعاعی اسپیندل تا 0.04 میلی متر
  • کاهش انحراف شعاعی اسپیندل تا 0.03 میلی میتر
  • بهبود زبری سطوح تا 0.01 Ra
  • افزایش قابلیت اطمینان سیستمهای هیدرولیک
  • کاهش طح صدا و لرزش 20 - 70 %
  • افزایش عمر سرویس دهی ماشین و مکانیزم 1.5 تا 2 برابر

 

موارد استفاده:

مجموعه میل راهنما، گیربکسهای کوچک، سه نظام ماشینهای سنگ زنی و بطور کلی هر مکانیزمی که در حمام روغن باشد از ژلهای کمپرسور و برینگ در 3 مرحله استفاده میشود.

در هر مرحله 3 میلی لیتر احیاگر به ازاء هر لیتر روغن

 

فید باکسها و گیربکسها ، براکتهای برینگ مجموعه اسیاب با سیستم روانکاری ترکیبی از احیاگر گیربکس و سیستم انتقال قدرت در 3 مرحله و در هر مرحله 3 میلی لیتر به ازاء هر لیتر روغن

 

برینگ میل راهنما دستگاه سنگ ثابت قوطه ور در حمام روغن از زل احیاگر کمپرسور و برینگ در 6 مرحله ، در هر مرحله 1.5 میلی لیتر احیاگر به ازاء هر لیتر روغن

 

برای میل راهنما دستگاههای بورینگ ماشین (با قابلیت حرکت محور در راتای طول و عرض) از ژل احیاگر هیدرولیک در 5 مرحله استفاده شود. به ازاء هر لیتر روغن 0.8 میلی لیتر احیاگر در هر مرحله

 

فاصله بین هر مرحله 8 تا 12 ساعت باشد.

 

فرایند احیاء از ابتدای مرحله اول 450 ساعت به طول خواهد انجامید.

 

مجموعه پیچ راهنما که با روغن روانکاری میشوند با ژل احیاگر گیربکس به ازاء هر لیتر 9 میلی لیتر احیاگر استفاده شود فرآیند احیا 550 ساعت کاری بطول می انجامد.

 

راهنمای کشویی

از احیاگر کمپرسور و برینگ به ازاء هر لیتر روغن 9 میل احیاگر استفاده شود پروسه احیا 700 ساعت خواهد بود.

 


نظرات کاربران

The Only Step to Perfection
بازدید امروز 1398/7/29 : 81