امتیاز : 0
تعداد کل رای دهندگان :

پرسها


مقایسه

مزایا:

  • کاهش بیضوی و مخروطی شدگی سیلندر کمپرسور و چکش پنوماتیک تا 0.15 میلی متر
  • کاهش کلیرنس و حذف سایشهای میکرونی (micro-wear) راهنماهای چکش، پرسها و استامپ یونیتها
  • پایاسازی عملیات سیستم هیدرولیک
  • افزایش عمر سرویس دهی دستگاه 1.5 تا 2 برابر

 

روش و میزان مصرف:

 

کمپرسور چکشهای پنوماتیکی

با استفاده از ژلهای احیاگر کمپرسور و برینگ در 3 مرحله و بدون تعویض روغن ، به ازاء هر لیتر روغن 1.5 میلی لیتر احیاگر در هر مرحله

فاصله هر مرحله 8 تا 12 ساعت کاری

پایان پروسه احیاء پس از 450 ساعت کاری

 

سیلندر چکشهای حرکتی

با استفاده از ژلهای احیاگر کمپرسور و برینگ در 3 مرحله و بدون تعویض روغن ، به ازاء هر لیتر روغن 1.5 میلی لیتر احیاگر در هر مرحله

فاصله هر مرحله 8 تا 12 ساعت کاری

پایان پروسه احیاء پس از 450 ساعت کاری

 

سیستم هیدرولیک چکشها و پرسهای هیدرولیک

با استفاده از ژل احیاگر هیدرولیک 6 مرحله و به ازاء هر لیتر روغن 0.6 میلی لیتر احیاگر در هر مرحله از احیاء

فواصل بین مراحل 12تا 18 ساعت کاری

پایان پروسه احیاء 550 ساعت

 

راهنماهای چکش، پرسها و استامپ یونیتها

با استفاده از ژل احیاگر برینگ و کمپرور در یک مرحله و به ازاء هر لیتر روغن 9 میل احیاگر استفاده شود.

پروسه احیاء پس از 700 ساعت به پایان میرسد.

 

 


نظرات کاربران