امتیاز : 6.9
تعداد کل رای دهندگان : 9

بیرینگ


مقایسه

مزایا:

  • کاهش کلیرنس شعاعی 0.07 میلی متر و کلیرنس محوری تا 0.03 میلی متر
  • افزایش (accuracy class) بیرینگ
  • کاهش سرعت لرزش 1.5 تا 2.5 برابر
  • کاهش جابجایی لرزشی 25 تا 40 %
  • افزایش عمر سرویس دهی 2 تا 4 برابر

 

روش و مقدار مصرف:

بیرینگ قوطه ور در حمام روغن با ژل احیاگر کمپرسور و بیرینگ در 3 مرحله ترمیم میشوند. به ازاء هر 1 لیتر روغن 1.2 میلی لیتر احیاگر استفاده شود.

 

بیرینگهای لغزشی با ژل احیاگر کمپرسور و بیرینگ در 6 مرحله و به ازاء هر لیتر روغن در هر مرحله 1.5 میل احیاگر به ازاء هر لیتر روغن

فاصله هر مرحله 20 الی 30 ساعت و پروسه 550 ساعت کاری بطول می انجامد.

 

 بیرینگ و اسلایدرهایی که از گریس برای روانکاری استفاده می نمایند از گریسهای 50 و 80 % استفاده شود.

 


نظرات کاربران