امتیاز : 2.9
تعداد کل رای دهندگان : 2

احیاگرهای کمپرسور و بیرینگ


مقایسه

استفاده از احیاگرها در کمپرسورهای صنعتی و بیرینگهای داخل روغن، موجب ترمیم، احیاء و محافظت سطوح سایشی میشوند. احیاگرها باعث تشکیل لایه محافظ با خواص منحصر به فرد در سطوح تحت سایش میگردند.

 

مزایا استفاده از احیاگرها در کمپرسورهای صنعتی و بیرینگهای داخل روغن:

 1. بازیابی ژئومتری (Ovality and Taper) سیلندر در کمپرسورهای پیستونی تا ابعاد 0.5 میلی متر
 2. بازیابی ژئومتری میل لنگ تا ابعاد 0.5 میلی متر
 3. ترمیم ترکها، خراشها، سوراخ‌ها تا عمق 0.04 میلی متر در کمپرسورهای پیستونی
 4. افزایش کارایی کمپرسور تا 25 % 
 5. کاهش کلیرنس شعاعی و محوری بیرینگ‌ها
 6. افزایش فشار کمپرسور
 7. افزایش فشار روغن
 8. کاهش 36% توان مصرفی در کمپرسورهای پیستونی
 9. افزایش 2 تا 2.5 برابر عمر مفید کمپرسور
 10. کاهش قابل ملاحظه صدا و لرزش کمپرسور
 11. کاهش دمای کاری کمپرسور

 

روش استفاده:

 

در کمپرسورهای پیستونی:

 به ازاء هر 1 لیتر روغن 0.8 تا 2 میلی لیتر احیاگر در هر مرحله به روغن اضافه شود.

 • بین 3 تا 5 مرحله احیاگر ریخته شود
 • فواصل بین هر مرحله 12 تا 24 ساعت کاری دستگاه
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 500 ساعت باشد.

 

در کمپرسورهای روتاری دارای پمپ روغن:

استفاده از ژل احیاگر سیستمهای هیدرولیک به ازاء هر 1 لیتر روغن 0.5 میلی لیتر احیاگر استفاده شود.

 • 8 مرحله احیاگر ریخته شود
 • فواصل بین مراحل 12 تا 14 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 500 ساعت باشد.

 

بیرینگ‌ها:

- رول بیرینگهای قوطه ور در حمام روغن: به ازای هر 1 لیتر روغن مقدار 1.2 میلی لیتر احیاگر

- سلایدر بیرینگها: به ازای 1 لیتر روغن 1.5 میلی لیتر احیاگر

 • جمعا 6 مرحله  و در هر مرحله به ازای هر لیتر مقدار احیاگر یاد شده به روغن اضافه شود.
 • فاصله بین هر مرحله 20 تا 30 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 550 ساعت باشد.

- پیستون بیرینگ‌ها: به ازاء هر لیتر روغن 1 الی 2 میلی لیتر احیاگر به روغن اضافه شود.

 • فقط یک مرحله احیاگر ریخته شود
 • فاصله بین هر مرحله 12 تا 24 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 550 ساعت باشد.

 

بسته بندی:

تیوپ 9 میلی لیتری

تیوپ 125 میلی لیتری

قوطی 1 لیتری

استفاده از احیاگرها در کمپرسورهای صنعتی و برینگهای داخل روغن، موجب ترمیم، احیاء و محافظت سطوح سایشی میشوند. احیاگرها باعث تشکیل لایه محافظ با خواص منحصر به فرد در سطوح تحت سایش میگردند.

 

مزایا استفاده از احیاگرها در کمپرسورهای صنعتی و برینگهای داخل روغن:

 1. بازیابی ژئومتری (Ovality and Taper) سیلندر در کمپرسورهای پیستونی تا ابعاد 0.5 میلی متر
 2. بازیابی ژئومتری میل لنگ تا ابعاد 0.5 میلی متر
 3. ترمیم ترکها، خراشها، سوراخ‌ها تا عمق 0.04 میلی متر در کمپرسورهای پیستونی
 4. افزایش کارایی کمپرسور تا 25 % 
 5. کاهش کلیرنس شعاعی و محوری برینگ‌ها
 6. افزایش فشار کمپرسور
 7. افزایش فشار روغن
 8. کاهش 36% توان مصرفی در کمپرسورهای پیستونی
 9. افزایش 2 تا 2.5 برابر عمر مفید کمپرسور
 10. کاهش قابل ملاحظه صدا و لرزش کمپرسور
 11. کاهش دمای کاری کمپرسور

 

روش استفاده:

 

در کمپرسورهای پیستونی:

 به ازاء هر 1 لیتر روغن 0.8 تا 2 میلی لیتر احیاگر در هر مرحله به روغن اضافه شود.

 • بین 3 تا 5 مرحله احیاگر ریخته شود
 • فواصل بین هر مرحله 12 تا 24 ساعت کاری دستگاه
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 500 ساعت باشد.

 

در کمپرسورهای روتاری دارای پمپ روغن:

استفاده از ژل احیاگر سیستمهای هیدرولیک به ازاء هر 1 لیتر روغن 0.5 میلی لیتر احیاگر استفاده شود.

 • 8 مرحله احیاگر ریخته شود
 • فواصل بین مراحل 12 تا 14 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 500 ساعت باشد.

 

برینگ‌ها:

- رول برینگهای قوطه ور در حمام روغن: به ازای هر 1 لیتر روغن مقدار 1.2 میلی لیتر احیاگر

- سلایدر برینگها: به ازای 1 لیتر روغن 1.5 میلی لیتر احیاگر

 • جمعا 6 مرحله  و در هر مرحله به ازای هر لیتر مقدار احیاگر یاد شده به روغن اضافه شود.
 • فاصله بین هر مرحله 20 تا 30 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 550 ساعت باشد.

- پیستون برینگ‌ها: به ازاء هر لیتر روغن 1 الی 2 میلی لیتر احیاگر به روغن اضافه شود.

 • فقط یک مرحله احیاگر ریخته شود
 • فاصله بین هر مرحله 12 تا 24 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 550 ساعت باشد.

 

بسته بندی:

تیوپ 9 میلی لیتری

تیوپ 125 میلی لیتری

قوطی 1 لیتری

- See more at: http://xadoawz.ir/index.php?route=product/product&path=72&product_id=141#sthash.4gUlntz7.dpuf

استفاده از احیاگرها در کمپرسورهای صنعتی و برینگهای داخل روغن، موجب ترمیم، احیاء و محافظت سطوح سایشی میشوند. احیاگرها باعث تشکیل لایه محافظ با خواص منحصر به فرد در سطوح تحت سایش میگردند.

 

مزایا استفاده از احیاگرها در کمپرسورهای صنعتی و برینگهای داخل روغن:

 1. بازیابی ژئومتری (Ovality and Taper) سیلندر در کمپرسورهای پیستونی تا ابعاد 0.5 میلی متر
 2. بازیابی ژئومتری میل لنگ تا ابعاد 0.5 میلی متر
 3. ترمیم ترکها، خراشها، سوراخ‌ها تا عمق 0.04 میلی متر در کمپرسورهای پیستونی
 4. افزایش کارایی کمپرسور تا 25 % 
 5. کاهش کلیرنس شعاعی و محوری برینگ‌ها
 6. افزایش فشار کمپرسور
 7. افزایش فشار روغن
 8. کاهش 36% توان مصرفی در کمپرسورهای پیستونی
 9. افزایش 2 تا 2.5 برابر عمر مفید کمپرسور
 10. کاهش قابل ملاحظه صدا و لرزش کمپرسور
 11. کاهش دمای کاری کمپرسور

 

روش استفاده:

 

در کمپرسورهای پیستونی:

 به ازاء هر 1 لیتر روغن 0.8 تا 2 میلی لیتر احیاگر در هر مرحله به روغن اضافه شود.

 • بین 3 تا 5 مرحله احیاگر ریخته شود
 • فواصل بین هر مرحله 12 تا 24 ساعت کاری دستگاه
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 500 ساعت باشد.

 

در کمپرسورهای روتاری دارای پمپ روغن:

استفاده از ژل احیاگر سیستمهای هیدرولیک به ازاء هر 1 لیتر روغن 0.5 میلی لیتر احیاگر استفاده شود.

 • 8 مرحله احیاگر ریخته شود
 • فواصل بین مراحل 12 تا 14 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 500 ساعت باشد.

 

برینگ‌ها:

- رول برینگهای قوطه ور در حمام روغن: به ازای هر 1 لیتر روغن مقدار 1.2 میلی لیتر احیاگر

- سلایدر برینگها: به ازای 1 لیتر روغن 1.5 میلی لیتر احیاگر

 • جمعا 6 مرحله  و در هر مرحله به ازای هر لیتر مقدار احیاگر یاد شده به روغن اضافه شود.
 • فاصله بین هر مرحله 20 تا 30 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 550 ساعت باشد.

- پیستون برینگ‌ها: به ازاء هر لیتر روغن 1 الی 2 میلی لیتر احیاگر به روغن اضافه شود.

 • فقط یک مرحله احیاگر ریخته شود
 • فاصله بین هر مرحله 12 تا 24 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 550 ساعت باشد.

 

بسته بندی:

تیوپ 9 میلی لیتری

تیوپ 125 میلی لیتری

قوطی 1 لیتری

- See more at: http://xadoawz.ir/index.php?route=product/product&path=72&product_id=141#sthash.4gUlntz7.dpuf

استفاده از احیاگرها در کمپرسورهای صنعتی و برینگهای داخل روغن، موجب ترمیم، احیاء و محافظت سطوح سایشی میشوند. احیاگرها باعث تشکیل لایه محافظ با خواص منحصر به فرد در سطوح تحت سایش میگردند.

 

مزایا استفاده از احیاگرها در کمپرسورهای صنعتی و برینگهای داخل روغن:

 1. بازیابی ژئومتری (Ovality and Taper) سیلندر در کمپرسورهای پیستونی تا ابعاد 0.5 میلی متر
 2. بازیابی ژئومتری میل لنگ تا ابعاد 0.5 میلی متر
 3. ترمیم ترکها، خراشها، سوراخ‌ها تا عمق 0.04 میلی متر در کمپرسورهای پیستونی
 4. افزایش کارایی کمپرسور تا 25 % 
 5. کاهش کلیرنس شعاعی و محوری برینگ‌ها
 6. افزایش فشار کمپرسور
 7. افزایش فشار روغن
 8. کاهش 36% توان مصرفی در کمپرسورهای پیستونی
 9. افزایش 2 تا 2.5 برابر عمر مفید کمپرسور
 10. کاهش قابل ملاحظه صدا و لرزش کمپرسور
 11. کاهش دمای کاری کمپرسور

 

روش استفاده:

 

در کمپرسورهای پیستونی:

 به ازاء هر 1 لیتر روغن 0.8 تا 2 میلی لیتر احیاگر در هر مرحله به روغن اضافه شود.

 • بین 3 تا 5 مرحله احیاگر ریخته شود
 • فواصل بین هر مرحله 12 تا 24 ساعت کاری دستگاه
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 500 ساعت باشد.

 

در کمپرسورهای روتاری دارای پمپ روغن:

استفاده از ژل احیاگر سیستمهای هیدرولیک به ازاء هر 1 لیتر روغن 0.5 میلی لیتر احیاگر استفاده شود.

 • 8 مرحله احیاگر ریخته شود
 • فواصل بین مراحل 12 تا 14 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 500 ساعت باشد.

 

برینگ‌ها:

- رول برینگهای قوطه ور در حمام روغن: به ازای هر 1 لیتر روغن مقدار 1.2 میلی لیتر احیاگر

- سلایدر برینگها: به ازای 1 لیتر روغن 1.5 میلی لیتر احیاگر

 • جمعا 6 مرحله  و در هر مرحله به ازای هر لیتر مقدار احیاگر یاد شده به روغن اضافه شود.
 • فاصله بین هر مرحله 20 تا 30 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 550 ساعت باشد.

- پیستون برینگ‌ها: به ازاء هر لیتر روغن 1 الی 2 میلی لیتر احیاگر به روغن اضافه شود.

 • فقط یک مرحله احیاگر ریخته شود
 • فاصله بین هر مرحله 12 تا 24 ساعت کاری
 • کل پروسه احیاء از شروع مرحله اول نباید کمتر از 400 تا 550 ساعت باشد.

 

بسته بندی:

تیوپ 9 میلی لیتری

تیوپ 125 میلی لیتری

قوطی 1 لیتری

- See more at: http://xadoawz.ir/index.php?route=product/product&path=72&product_id=141#sthash.4gUlntz7.dpuf

نظرات کاربران