امتیاز : 5
تعداد کل رای دهندگان : 11

EX120 for all types of fuel equipment


مقایسه

این محصول جهت بازسازی ترمیم و پیشگیری سطوح سایشی کلیه قسمت های سیستم هیدرولیک استفاده می شود

که با ایجاد پوشش مواد نانو سرامیک بر روی سطوح سایشی باعث بازسازی شکل هندسی اولیه قطعات می شود.

مزایا:

  1. بازسازی و پیشگیری سطوح سایشی فلزی در مقابل سایش
  2. کاهش صدا و ارتعاش پمپ هیدرولیک
  3. افزایش دقت عملکرد سیستم هیدرولیک بعد از 100 کیلومتر اول
  4. افزایش راندمان پمپ هیدرولیک
  5. افزایش عمر قطعات سایشی تا 2.5 برابر
  6. روان شدن فرمان هیدرولیک

نحوه استفاده:

  1. سرنگ را در روغن هیدرولیک که تا دمای معمول گرم شده است تزریق کنید
  2. بعد از روشن شدن موتور 2تا3 دقیقه صبر کرده سپس برای 5 دقیقه فرمان را بچرخانید

روان کننده بعد از 50 ساعت کار تاثیر می گذارد

نظرات کاربران