امتیاز : 4.7
تعداد کل رای دهندگان : 35

افزودنی ضد دود


مقایسه

محصولی کاملا سنتتیک با حضور افزودنی پلمیری که باعث افزایش غلظت روغن می شود و حاوی مواد ترمیم کننده می باشد. این محصول با تمامی  روغن موتورها سازگار بوده و برای موتورهای توربوشارژ نیز قابل استفاده می باشد. 

مزایا :

  • افزایش فشار روغن در سیستم روانکاری
  • کاهش مصرف روغن و دود موتور
  •  افزایش غلظت (گرانروی) روغن
  • پیشگیری از سایش موتور
  • محصولی بسیار کارآمد جهت موتورهای احتراق داخلی با میزان سایش بالا

 نحوه کاربرد:

موتور را استارت زده تا گرم شود، سپس محصول را از طریق دهانه فیلتر به روغن اضافه میکنیم ، سپس اجاز می دهیم که موتور 2 الی 3 دقیقه در جا کار کند و پس از آن بصورت نرمال رانندگی  خواهیم کرد. یک بار استفاده  ازمحصول  در یک دوره استفاده روغن کافیست.

میزان مصرف:

یک بطری 250 میلی از این محصول برای 4 تا 5 لیتر روغن مورد استفاده قرار می گیرد.


نظرات کاربران