امتیاز : 4.1
تعداد کل رای دهندگان : 20

Atomic metal conditioner maximum transmission


مقایسه

این محصول برای بازیابی ، تعمیر و ترمیم سیستم انتقال نیرو اتوماتیک اتوماتیک طراحی شده است. در طول ترمیم ، یک لایه سرامیکی-فلزی (سرمت) بر روی سطح فلز شکل می گیرد که نتیجه این امر ، بازیابی شکل هندسی اولیه است. قابل استفاده برای تمامی کامیون ها و اتوبوس های با سیستم انتقال نیرو اتوماتیک می باشد.

مــزایا :

  • ترمیم و بازیابی قسمت های مختلف ساییده شده.
  • از بین بردن نواقص سطوح (خراشیدگی هی و خلل و فرج ها).
  • افزایش طول عمر سیستم.
  • میــرا کننده بار های اضافی.

نظرات کاربران