آب متراکم شده در باک بنزین

هنگامی که مقدار کمی سوخت در باک خودرو وجود داشته باشد رطوبت موجود در هوای باک خودرو بر اثر اختلاف دما ممکن است به آب تبدیل شود همچنین هنگام سوختگیری ممکن است آب وارد باک شود.

آب موجود در باک با سوخت ترکیب شده و باعث خرابی پمپ سوخت، انژکتورها در خودرو بنزینی ، گرمکن ها در خودرو دیزل و ... شود. همچنین آب موجود در سوخت باعث یخ زدگی در لوله ها و فیلتر سوخت در خودروهای دیزل می شود.

چنین شرایطی باعث کارکرد نامناسب، غیر مطمئن موتور به خصوص در جاده های ناهموار و با باک نیمه پر می گردد.

 

راه کار:

  • اکوا استاپ جداکننده آب از سوخت
  • پترول تانک تمیز کننده کامل سیستم سوخت
  •  دیزل لوکس
  • مالتی کلینر تمیز کننده سیتم سوخت
  • F8 کامپلیت فرمولا محافظ سیستم سوخت خودروهای دیزل