تعویض سخت (سفت) دنده ها

تعویض سخت دنده ها میتواند عوامل مختلفی داشته باشد.

دلایل و راهکارها:

  1. فرسایش همگام کننده ها(دنده برنجی ها):

سطوح مخروطی همگام کننده های گیربکس عادی به مرور زمان ساییده میشود سطوح درگیر چرخدنده های گیربکس نیز از سایش در امان نخواهند ماند و بدین تریتب باعث سخت جا رفتن دنده ها میشود. در چنین شرایط احیاگرهای گیربکس به کمک آمده و سطوح سایشی را ترمیم و در صورت بحرانی بودن شرایط آنها از فرسایش بیشتر جلوگیری می نماید.

  • احیاگر گیربکس و دیفرانسیل ماگزیمم
  • احیاگر وان استیج گیربکس و دیفرانسیل
  • احیاگر EX 120 گیربکس
  • احیاگر 9 میل گیربکس
  1. فرسودگی دوشاخه کلاچ(Gear shifting fork) قطعه یاد شده تعویض گردد.
  2. رگلاژ مکانیزم تعویض دنده توسط مکانیک مجرب بررسی و در صورت نیاز تنظیم گردد.
  3. رگلاژ مکانیزم کلاچ و لینکهای مربوطه توسط مکانیک مجرب بررسی و در صورت نیاز تنظیم گردد.

یادآوری:

تجربه نشان داده است استفاده از احیاگر در گیربکس عادی باعث کاهش صدا و لرزش آن گردیده و به دلیل کاهش انرژی مصرفی در گیربکس باعث کاهش مصرف سوخت به ویژه در خودروهای فورماتیک و کمک دار میگردد.