نشتی روغن گیربکس و سایر قسمتهای سیستم انتقال قدرت

نشتی روغن سیستم انتقال قدرت در شرایط محیطی گرم و خودروهای با کارکرد بالا یک امر عادیست. نشتی بین محل اتصال گیربکس و موتورنیز قالب اتفاق می افتد. گرفتگی در سیستم تخلیه فشار سیستم انتقال قدرت می تواند عامل این نشتیها باشد. اولین اقدام در تشخیص دلیل نشتی، بررسی نمودن راههای تنفس سیستم و اطمینان از عدم گرفتگی آن است.

هر چند رایج ترین دلیل نشتی معمولا از دست رفتن خاصیت الاستیکی(ارتجاعی) واشرها، سیلرها، گسکتها و ... به دلیل اتمام عمر مفید و حرارت بالا است.

در چنین شرایط ضریب نفوذ ناپذیری واشرها می تواند به راحتی با افزودن محلول نشت گیر گیربکس احیاء یابد. این محصول خاصیت ارتجاعی از دست رفته واشرها، سیلرها، گسکتها و ... را بازیابی نموده و از نشتی جلوگیری می نماید.