صدا در گیربکس دستی

  • صدای گیربکس در خودرو دسته دوم

اگر در حالی که موتور خودرو روشن و دنده خلاصباشد پدال کلاچ را فشار دهید و هنوز صدای غیر عادی گیربکس به گوش برسد مشکل در بلبرینگ کلاچ است و شما باید آنرا تعویض نمایید. اگر در شرایط یاد شده صدا کمتر شد ممکن است مشکل از سطوح درگیر چرخ دندها و برینگها باشد.

در چنین شرایطی استفاده از احیاگرها گیربکس فرسایشها را ترمیم و به کاهش صدا کمک بسیاری میکنند.

  • صدای گیربکس در خودرو نو

بعضی گیربکسها به صورت ذاتی تولید صدا می نمایند در برخی دیگر این صدا به مرور زمان و پس از استفاده از خودرو از بین میرود. اگر صدای گیربکس یکسان باقی بماند مشکل از دندانه های چرخدنده گیربکس و عدم صرف دقت مورد نیاز در تولید آن می باشد که سبب عدم درگیری صحیح سطوح عملیاتی دندانه های چرخدندهای با یکدیگر و باعث تولید صدا می گردد.

موثرترین راه برای از بین بردن صدا در چنین شرایطی استفاده از احیاگرها است.

راه کار:

احیاگرهای موثر در شرایط یاد شده به ترتیب عبارتند از:

  • احیاگر گیربکس ماگزیمم
  • احیاگر گیربکس وان استیج
  • احیاگر گیربکس EX120
  • احیاگر گیربکس 9 میل

یادآوری:

  • عملکرد احیاگرها در گیربکس و دیفرانسیل یکسان می باشد.
  • زمان هر چه بیشتر از صدای گیربکس و یا دیفرانسیلبگذرد، باعث وخیم تر شدن حالت دفورمه شدگی سطوح دندانه چرخدندها شده که در چنین شرایطی کار برای عملکرد موثر احیاگرها بسیار سخت و اثر بخشی آنها را ضعیفتر می نماید.پس برای استفاده از احیاگرها برای رفع صدا گیربکس دیفرانسیل زمان را از دست ندهید.