دیر روشن شدن خودرو دیزل

از عوامل آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. کاهش کمپرس سیلندرها
 2. خرابی مکنده های پمپ سوخت
 3. غلیظ شدن گازوییل موجود در باک به دلیل هوای سرد
 4. گرفتگی، آلودگی و خرابی انژکتور
 5. خرابی استارت و آکومولاتور
 6. خرابی کامپیوتر سیستم انژکتور
 7. خرابی گرم کن
 8. گرفتگی فیلتر سوخت

 

راه کار:

 1. از دلایل کاهش کمپرس سیلندر میتوان به: سایش رینگ پیستون، قفل شدن رینگ پیستون، سوختن سوپاپها، سوختن پیستون اشاره نمود.

اگر رینگ پیستون قفل شده باشد توصیه ما استفاده از آنتی کربن است.

اگر فرسایش رینگ پیستون حاد نباشد توصیه ما استفاده از احیاگر یک مرحله ای دیزل و یا احیاگر دیزل ماکزیمم است. قبل از استفاده از هر احیاگر و برای افزایش ظریب اثر بخشی آن حتما از موتور شوی ویتا فلاش و یا توتال فلاش استفاده شود.

 1. یکی از عوامل شایع در دیر روشن شدن موتورهای دیزل خرابی مکندها در پمپهای سوخت فشار قوی است.

در صورتی که خرابی و فرسایش مکنده ها بیش از اندازه نباشد می توان از محصولات زیر برای رفع مشکل استفاده نمود:

 • تمیز کننده سیستم سوخت دیزل
 • دیزل لوکس
 • مالتی کلینر دیزل
 • F8 کامپلیت فرمولا

احیاگر پمپهای تحت فشار قویا توصیه میگردد:

 • احیاگر پمپهای سوخت
 • احیاگر پمپهای سوخت EX120

  

 1. در صورتی که دمای هوا زیر 5 درجه سانتی گراد برسد استفاده از " آنتی ژل دیزل"  برای جلوگیری از مشکل یاد شده قویا توصیه میگردد.  
 1. پاشش انژکتورها توسط مکانیک چک شود.
 2. استارت تعمیر و اکومولاتور شارژ و یا تعویض گردد.
 3. خرابی کامپیوتر توسط مکانیک چک شود.
 4. گرم کنها توسط مکانیک چک و در صورت نیاز تعویض گردد.
 5. فیلتر سوخت تعویض گردد. (در صورتی که از شوینده سیستم سوخت استفاده نمودید ممکن است برای بار دوم نیاز به تعویض فیلتر باشد.)