کاهش فشار روغن موتور

هنگامی که چراغ روغن موتور در حال چشمک زدن و یا به صورت ثابت روشن است مخصوصا بعد از گرم شدن موتور از علائم مشخصه کاهش فشار روغن موتور است.از دلایل آن به موارد زیر میتوان اشاره نمود:

 1. افزایش فاصله بین میلنگ و یاتاقانها بر اثر سایش (نشانه اولیه یاتاقان زدن موتور)
 2. رقیق شدن روغن به دلیل ورود آب رادیاتور و یا سوخت
 3. کاهش روغن موتور
 4. مقاومت فیلتر روغن در برابر گردش آزادانه روغن موتور
 5. خرابی سنسور روغن موتور
 6. خرابی شیر فشار شکن روغن (در موتورهای اسپرت و تقویت شده) 

راه کار:

 1. در صورتی که نشانه های اولیه یاتاقان زدن موتور مشاهده شده است. ابتدا با یکی از موتور شوهای زادو ویتا و یا توتال فلاش موتور را شستشو داده سپس روغن موتور و فیلتر روغن تعویض و احیاگر ماکزیمم و یا احیاگر وان استیج به روغن موتور تازه تعویض شده اضافه گردد. در صورتی که موتور یاتاقان زده است از محصول خنثی کننده روغن سوزی موتور استفاده شود. این محصول با افزایش ویسکوزیته روغن کاهش فاصله یاتاقان و میل لنگ را جبران نموده و با احیاگری که درون خود دارد از وخیم تر شدن اوضاع موجود جلوگیری می نماید.
 2. ورود سوخت به روغن موتور در شرایطی که رینگ پیستون ضعیف و انژکتور دارای مشکل نشتی از نازل و یا پاشش به جای پودر نمود سوخت باشد صورت می پذیرد. برای رینگ ضعیف شده موتورشوی و احیاگر مانند مورد بالا و برای انژکتور دارای نشتی از یکی از شوینده سیستم سوخت رسانی خودرو استفاده شود. در صورت خرابی حاد انژکتور نسبت به تعویض آن اقدام شود. در صورت ورود آب رادیاتور به روغناگر واشر سر سیلندر نیم سوز باشد از محصول احیاگر ترک سیلندر و واشر سر سیلندر استفاده نمایید. در صورتی که واشر سر سیلندر کاملا سوخته باشد باید نسبت به تعمیر آن اقدام نمود.
 3. روغن موتور سر ریز شود.
 4. فیلتر روغن را تعویض و فیلتر روغن مناسب طبق توصیه شرکت سازنده خودرو خود استفاده نمایید. 
 5. سنسور روغن موتور تعویض گردد.(در صورت مشاهده آلودگی روی سنسور از موتور شوی استفاده شود.)
 6. شیر فشار شکن روغن تعویض گردد.