افزایش درجه حرارت موتور (جوش آمدن موتور)

این مشکل تقریبا گریبان گیر هر خودرویی چه جدید و چه قدیمی گشتهو در ترافیکهای شهری برای خودروهای زیادی اتفاق می افتد. افزایش درجه حرارت موتور و جوش آمدن آب رادیاتور باعث دفورمه شدن سر سیلندر ، یا سوختن پیستون و برای خودروهایی مانند خانواده پژو به راحتی باعث سوختن واشر سر سیلندر میگردد.

دلایل و راه کارها:

به طور کلی عوامل زیر باعث بروز این مشکل میگردد:

  1. کاهش مقدار آب رادیاتور بر اثر نشتی در جنتها، نشتی در رادیاتور، ترک سیلندر و ... باعث کاهش فشار در سیستم خنک کننده موتور و بالا رفتن درجه حرارت آن میگردد: در صورتی که ترک سیلندرو یا نشتی ها کمتر از 9/0 میلیمتر است می توان از نشت گیر رادیاتور و ترک سیلندر استفاده نمود. 
  2. کاهش توان خنک کنندگی رادیاتور بر اثر آلودگیهایی بیرونی و درونی آن: شستشوی قسمتهای بیرونی رادیاتور با کارواش ، تمیز نمودن درون رادیاتور با استفاده از محصول رادیاتور فلاش  در صورتی که پروانه و پمپ آب خودرو با تسمه موتور کار میکنند از احیاگر تسمهبرای افزایش ضریب اطمینان و عمر سرویس دهی آن استفاده شود.
  3. رسوب شدید و آلودگیها درون محفظه احتراق و متعلقات آن و سوخت بی کیفیت باعث احتراق بد در موتور و افزایش درجه حرارت آن می گردد:برای جبران اثر سوخت بی کیفیت و افزایش اکتان آن می توان از محصولات:
  • اکتان بوستر
  • کامپلیت کلینر یورو4
  • سوپر کامپلکس یورو 5

استفاده نمود. برای رسوب زدایی محفظه احتراق از آنتی کربن استفاده شود لازم به ذکر است که کلیه شوینده های گروه سیستم سوخت ، کیفیت سوخت را ارتقاع میدهند.

  1. مقاومت فیلتر روغن در برابر گردش روغن: فیلتر روغن را تعویض و فیلتر روغن مناسب طبق توصیه شرکت سازنده خودرو خود استفاده نمایید.
  2. خودرو تحت فشار کاری قرار داشته باشد.