روشن نشدن خودرو پس از استفاده از بنزین نامرغوب

آیا ممکن است موتور خودرو با سوزاندن چند لیتر بنزین خریداری شده از دست فروش و یا یک پمپ بنزین دور افتاده از کار بیافتد و خودرو متوقف شود؟ پاسخ: بله کاملا محتمل است. در صورتی که خودرو شما متوقف شود شما بسیار خوش شانس هستید زیرا در شرایطی باعث جام شدن رینگهای پیستون، خرابی سطح سیلندر، کج شدن سوپاپ، فرسایش مخرب رینگ کمپرس سیلندر، ایجاد شدن آلودگیهای غیر عادی در روغن موتور، گرفتگی پمپ روغن و... می شود.

اما خطر بزرگتری که موتور خودرو را تهدید میکند این است که امکان دارد سوخت نامرغوب حاوی هیدروکربنهای اشباع نشده، بنزن، زالن و تالوئن(unsaturated hydrocarbons, benzene, xylene, toluene.)باشد چنین سوختی به صورت کامل در محفظه احتراق نخواهد سوخت و از طریق فاصله بین دیواره سیلندر و رینگ پیستون وارد روغن موتور و به سرعت باعث تخریب اجزاء روغن شده و در آن مقاومت به جای خاصیت جاری شدن ایجاد می نماید. و بدین ترتیب یک فاجعه برای موتور خودرو رغم میخورد. 

به راحتی میتوان اثرات و قدرت اشتعال کم سوخت نامرغوب را با افزودنهای زادو قبل از سوختگیری به حداقل رساند و یا کاملا خنثی نمود. این افزودنیها قدرت اشتعال(اکتان) سوخت را بالا برده و ترکیبات مضر را در خود حل می نماید بدین ترتیب از پیامدهای زنجیره ای آن جلوگیری می نماید.

در صورتی که به صورت ناخواسته چنین بنزینی را استفاده نمودید بلافاصله باید روغن موتور تعویض و سوخت یاد شده از باک خارج و سیستم سوخت تمیز شود.

 

توصیه ما:

  • برای کاهش اثرات سوخت نامرغوب:  شوینده مالتی کلینر حاوی فرمول خنثی کننده 
  • برای تمیز نمودن سیستم گردش روغن موتور یکی از محصولات:  ویتا فلش ، مالتی کلینر و یا وری لوب ابسولوت
  • برای تمیز نمودن سیستم سوخت: پترول تانک