دود موتور

اگر به دود خروجی موتور از اگزوز خودرو توجه نماید می توانید به صورت اولیه مشکل موتور را  تشخیص دهید.

  • دود کاملا آبی رنگ

دلایل احتمالی: سایش رینگ پیستون، سوپاپها، گاید سوپاپها، لاستیکهای گاید سوپاپ، رینگ پیستون قفل شده، سایش بلبرینگ سوپر شارژر، عدم جرقه زدن شمع در یک سیلندر و ... 

  • دود سفید

دلایل احتمالی: وجود رطوبت در موتور یا اگزوز، نشت سیستم خنک کننده موتور

دود سفید به مقدار کم در هوای سرد کاملا طبیعی است. در صورت تداوم دود سفید حتی بعد از گرم شدن تا دمای کاری موتور باید به مکانیک مراجعه نمود.

  • دود سیاه

دلایل احتمالی:خرابی در سیستم سوخت مراجعه به مکانیک جهت دیاگ موتور

 

راه کار:

برای دود آبی رنگ:

  • کربن زدایی با آنتی کربن اضافه نمودن آن به سلیندر از راه سوراخ شمع
  • تمیز نمودن سیستم گردش روغن با شوینده ویتا فلش اضافه نمودن آن به روغن موتور رانندگی با خودرو بین 250 الی 300 کیلومتر
  • افزایش ویسکوزیته روغن با خنثی کننده روغن سوزی با اضافه نمودن آن به روغن موتور
  • استفاده از یکی از احیاگرهای متال کاندیشنر ماکزیمم و یا احیاگر وان استیج  احیاگرها خرابی و سایشها را در سیلندر ترمیم، ژئومتری قطعات را بازیابی، کمپرس سیلندر را افزایش، لقی قطعات را کاهش و در نهایت باعث کاهش قابل ملاحظه و یا از بین رفتن کامل دود و روغن سوزی میگردد.