آلودگی (جرم و رسوب گرفتگی) موتور

کارکرد موتور در شرایط سخت، دمای زیاد موتور، افزایش فشار در سیستم گردش روغن موتور، استفاده از روغن موتور نامرغوب و... باعث خرابی و از دست رفتن خاصیت الاستیکی گسکتها و آبندهای موتور می شود. در نتیجه نه تنها باعث رسوب روغن بر روی سطوح خارجی موتور شده بلکه موجب نفوذ ذرات ساینده ماننده شن و ... به درون موتور نیز و در نهایت فرسایش سریعتر موتور را در پی خواهد داشت.

علاوه بر این افزایش آلودگی در کانالها و سوپاپهای مربوط به سیستم تخلیه فشار موتورباعث گرفتگی آن می شود در نتیجه تراکم گازهای درونی موتورباعث خروج گاز از دهانه گیج روغن، فشار به گسکت کاور سوپاپها(قالپاق موتور)،پمپ بنزین، از بین رفتن خواص مواد تشکیل دهنده روغن موتور و... می شود. در خودروهای کاربراتوری این تغیرات بر روی سیستمهای سوخت رسانی و جرقه زن محسوس نیست ولی در خودروهای انژکتوری محسوس بوده و ممکن است باعث از کار افتادن موتور گردد.

راه کار:

  • برای جلوگیری از نشتی روغن، باز گرداندن خاصیت الاستیکی گسکتها، واشرهای لاستیکی و کاسه نمدها استفاده از محصول نشت گیر موتور توصیه میشود.
  • برای بازگرداندن سیستم تخلیه فشار موتور به حالت نرمال و تمیز نمودن آن از هر نوع الودگی استفاده از موتور شوی ویتا فلش و یا موتور شوی توتال فلش(حاوی آنتی کربن) توصیه میشود.
  • اسپری تمیز کننده موتور بهترین محصول برای پاک نمودن سطوح خارجی موتور از هر نوع آلودگی می باشد.