موتور تازه تعمیر

یک موتور احتراق داخلی تازه تعمیر بسیار بدتر از یک موتور نو می باشد. زیرا فرآیند آب بندی بسیار کوتاهتر، هماهنگ و هم سایز شدن قطعاتی نظیر یاتاقانها، میل لنگ، رینگها و پیستونها در پروسه سریعتری نسبت به موتور نو اتفاق خواهد افتاد. این بدین معناست که نیاز توجه و حساسیت بیشتری برای پروسه آب بندی دارد. آب بندی موتور تازه تعمیر از لحظه استارت موتور تا 750 الی 1200 کیلومتر خواهد بود. طی این دوره به هیچ وجه به موتور خودرو فشار وارد نیاورید. هر چند آب بندی نهایی در 3800 الی 5800 کیلومتر اتفاق خواهد افتاد.

رایج است که پس از تعمیر موتور برای آب بندی از روغن ارزان قیمت و نامرغوب استفاده میشود که کاملا غلط است. روغن نامرغوب باعث افزایش تولید براده در همه قطعاتی که در حال آب بندی شدن هستند می شود.

 

راه کار:

احیاگرهای زادو در این مرحله بهترین و دقیقترین هماهنگی را برای قطعات درگیر با یکدیگر فراهم می نمایند. علاوه بر آن مدت زمان آب بندی را تا دو برابر کاهش داده و نیاز به تعویض روغن اجباری پس از طی دوره آب بندی را از بین میبرد. در شرایطی که در تعمیر فقط بعضی از قطعات (پیستون، رینگ پیستون، بوشها و... ) بدون تراش میل لنگ و یا سیلندر تعویض میشوند احیاگرهابه صورت کاملا موثر کمک بسیار شایانی به آبندی موتور در چنین شرایطی می نمایند. بدین ترتیب احیاگر به ترمیم سطوح ساییده شده قطعات خواهد پرداخت و قطعات نو تازه نسب شده را با قطعاتی که در تعمیر تعویض نشده اندهماهنگ می سازد.

  • احیاگر رینگ و سیلندر در شرایطی که بعضی از قطعات موتور بدون تراش سیلندر و میل لنگ تعویض شوند بسیار موثر است.این احیاگر قبل از نسب پیستون درون سیلندر استفاده می شود.
  • متال کاندیشنر ماکزیمم پس از مونتاژ کامل و بی عیب موتور بنزینی و بلافاصله پس از استارت موتور تعمیر شده استفاده شود.
  • متال کاندیشنر ماکزیمم دیزلپس از مونتاژ کامل و بی عیب موتور دیزل و بلافاصله پس از استارت موتور تعمیر شده استفاده شود.