خودرو نو و صفر کیلومتر

همه قطعات درگیر موتور خودرو نو صرف نظر از تکنولوژی به کار رفته در آن نیاز به آب بندی و هماهنگ شدن با هم دارند.آب بندی صحیح موتور خودرو تاثیر به سزایی در عمر مفید آن دارد. نادیده گرفتن دوره آب بندی با توجه به تعداد قطعات زیاد متحرک، باعث اعمال فشارکاری اضافی و خارج از استاندارد به آن شده و بدین ترتیب کاهش عمر مفید، افزایش مصرف سوخت ،افزایش تبخیر و مصرف روغن موتور و ... را در پی خواهد داشت. 

 

توصیه ما:

با استفاده از متال کاندیشنر نیوکارمحافظت در برابر سایش و هماهنگ شدن صحیح قطعات متحرک با یکدیگر در دوران آب بندی خودرو صفر کیلومتر به صورت کاملا استاندارد صورت می پذیرد.

 

یادآوری:

  • تجربه نشان داده است خودرویی که بد آبندی شده باشد 30 % عمر سرویس دهی کمتری نسبت به خودرو مشابه با آبندی مناسب است.