سخت چرخیدن فرمان خودرو

دلایل و نشانه های سختی در چرخش فرمان:

 • ناپدید شدن سختی چرخش فرمان هنگامی که فرمان در موقعیت وسط قرار دارد عامل: وجود سایش در پمپ هیدرولیک
 • شنیده شدن صدایی شبیه به جیغ هنگام چرخش فرمان عامل: کم شدن سطح روغن هیدرولیک مخزن مربوطه
 • سختی چرخش فرمان هنگام چرخاندن آن به یک سمت عامل: جام شدن سوپاپ اطمینان سیستم هیدرولیک فرمان
 • سختی در برگرداندن فرمان به موقعیت وسط عامل: شل و یا فرسوده بودن تسمه هیدورلیک
 • سختی در چرخش فرمان هنگامی که سریع به یک سمت چرخانده شود:
 • وجود هوا در سیستم
 • کاهش توان پمپ هیدرولیک به دلیل وجود فرسایش
 • شل و یا فرسوده بودن تسمه هیدورلیک
 • وجود خرابی قطعات در رک و جعبه فرمان

 

راه کار:

 • اگر توان پمپ هیدرولیک به دلیل وجود سایش مکانیکی کاهش یابد توصیه میشود ابتدا روغن هیدرولیک را تعویض نمایید شما میتوانید از انواع روغن هیدرولیک زادو استفاده نمایید.(XADO ATF III; XADO ATF III/IV/V; XADO ATF VI; XADO CHF ; LHM ) پس از تعویض روغن استفاده از یکی از احیاگرهای زیر توصیه می شود:
 • احیاگر EX 120  هیدرولیک
 • احیاگر هیدرولیک 9 میل
 • احیاگرماکزیمم هیدرولیک خودروهای سنگین
 • در صورت نشتی روغن هیدرولیک ابتدا نشتی برطرف سپس روغن هیدرولیک اضافه شود.
 • در صورتی که تسمه  فرسوده شده آنرا تعویض در صورت شل بودن آنرا تنظیم و اگر خاصیت الاستیکی خود را از دست داده باشده استفاده از اسپری احیاگر تسمه توصیه میگردد.
 • در صورت وجود خرابی قطعات در رک و جعبه فرمان سریعا نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید. برای پیشگیری فرسایش در سیستم هیدرولیک خودروهای سنگین توصیه میگردد در هر 40000 – 60000 کیلومتر از احیاگر ماکزیمم هیدرولیک خودروهای سنگین
  • برای هواگیری سیستم به مکانیک مجرب مراجعه نمایید به یاد داشته باشید دلیل وجود هوا در سیستم عیب یابی و رفع گردد.