تغییر رنگ روغن هیدرولیک فرمان

روغن هیدرولیک بر اثر مرور زمان تغیر رنگ داده و تیره می گردد. دلایل این تغیر رنگ عبارتند از: آلودگی ناشی از فرسایش، متراکم شدن رطوبت، عدم عملکرد صحیح سیستم

 

راه کار:

روغن هیدرولیک باید هر 2 الی 3 سال و یا هر 40000 تا 60000 کیلومتر تعویض گردد. تعویض روغن هیدرولیک نیز جزء بخشی سرویسهای  دوره ای خودرو می باشد که باید به آن توجه شود.